Muaj: Shtator 2022

Programi i Edukimit në fazën e përgatitjeve për Projektin ‘Farm to Fork’

Programi i Edukimit dhe Ndërgjegjësimit është duke përgatitur tokën ku organizata do të aplikojë teknika kompostimi si dhe konceptet e  strategjisë Farm to Fork. Ky projekt synon të edukojë të rinjtë dhe nxënësit e shkollave të cilët do të vizitojnë tokën laborator dy herë secili grup për t’u njohur me konceptet përkatës. Plani është që, […]