Aplikimi për Vullnetar

Komuniteti i vullnetarëve të bankës së ushqimit organizon aktivitete sipas programeve të ndryshme të organizatës. Jo vetëm kaq, por shpesh këto aktivetete janë argëtuese dhe sociale.

Cili është programi juaj i preferuar në të cilin dëshironi të shërbeni?

*Programi i rekuperimit të ushqimit nga tregtarët

*Programi i zhvillimit dhe ushqimit i cili përfshin research dhe inovacion

*Programi i edukimit në terren

*Mbështetje logjistike (punëtor, shofer, magazinier, etj)

*Mbështetje në zyrë dhe magazinë

*Asistencë në menaxhim, ngritje fondesh, etj.

Për t’u regjistruar si vullnetar, lutemi plotësoni këtë formular.

Ju mundeni edhe te na shkruani një mesazh në Messenger ose në Whatsapp në numrin 0694071741 dhe menjëherë, dikush prej nesh, do t’ju kontaktojë. Vini re se çdo informacion që ju ndani me ne, trajtohet sipas ligjeve të privacisë dhe nuk ndahet me askënd. Gjithashtu, sipas ligjit, vullnetarët duhet të jenë 15 vjeç e sipër. Ju faleminderit!