Muaj: Janar 2022

Projekti ‘Të Rinjtë Shkodranë Kundër Humbjeve Ushqimore’

Feeding Albania, në bashkëpunim me organizatën Well-Point Shkodër, është duke zbatuar projektin “Të Rinjtë Shkodranë Kundër Humbjeve Ushqimore,” projekt ky i cili zhvillohet në kuadër të Green-AL, një projekt i financuar nga Agjencia Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim me fondet e Qeverisë Suedeze, i zbatuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim […]