đŸŒ± APLIKIMET PËR USHQIM đŸŒ±

Të gjithë subjektet, organizatat apo institucionet e interesuara për të tërhequr ushqim nga Feeding Albania, duhet të sigurojnë dokumentacionin përkatës zyrtar si dhe një kërkesë zyrtare e cila përmban informacionin e mëposhtëm. Një marrëveshje përkatëse do të nënshkruhet. VINI RE se Feeding Albania rezervon të drejtën në çdo kohë të mos pranojë apo të revokojë aplikimin tuaj apo marrëveshjen e nënshkruar.

Ju mirëpresim!

—–

*Emri i subjektit apo institucionit aplikant

*Email zyrtar, adresë dhe personat e kontaktit

*Adresa dhe numra kontakti të personave përgjegjës për komunikimin me Feeding Albania

*Vendet ku subjekti ushtron veprimtarinë

*Komuniteti apo grupi për të cilin bëhet aplikimi

*Numër familjesh apo personash që ndihmohen me ushqim

*Kopje e dokumentave zyrtarë