Media & PR


 

 

 

ZeroW-Hero Oltion Shena (Feeding Albania): Food banks are one way to fight poverty and hunger – YouTube

Fletushka WFD 2021 – FAO

Broshura WFD 2021 – FAO

Udhëzuesi juaj – FAO

Mesazhi me rastin e “Ditës Ndërkombëtare të Ushqimit”, 16 Tetor 2021:

https://fb.watch/966LmHRjFu/

Mesazhi në Media 7 me rastin e ‘Ditës Ndërkombëtare Kundër Humbjeve e Mbetjeve Ushqimore‘, 29 Shtator 2021

https://fb.watch/9W8dYBiy_S/

Startimi i Projektit “Të Rinjtë Shkodranë Kundër Humbjeve Ushqimore

https://fb.watch/9VOsyrRq8C/

Gjetjet e Projektit “Të Rinjtë Shkodranë Kundër Humbjeve Ushqimore”